• Hvordan bør sykepleier motivere til livsstilsendring ved overvekt? 

      Bustad, Hanna; Martinsen, Ingvild Lillehov (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn: Overvekt er et stadig større helseproblem. Overvekt kan medføre en rekke somatiske sykdommer og psykiske lidelser. Sykepleier kan i dette tilfellet spille en viktig rolle i å bistå pasienten til livsstilsendri ...