• JOY OF READING 

      Bundgård, Lisa Kvernberg (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven handler om leseglede. Problemstillingen for oppgaven er: Hvordan kan lærere øke elevers leseglede? Det teoretiske grunnlaget er basert på hva lesing er, og hvorfor lesing er viktig. Videre har jeg ...