• Vurdering for motivasjon 

      Bullgård, Erlend Kristoffer (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven har det blitt undersøkt på hvilke måter karakterer kan påvirke ungdomsskoleelevers motivasjon. Undersøkelsen er basert på hva tre elever på åttende trinn mener om å gå på en skole der de kun får karakterer ...