• Resistivity Estimation Using Convolutional Neural Networks 

      Bui, Richard Che (Master thesis, 2021)
      Denne oppgaven undersøker egnetheten av å anvende 2D tverrsnitt av 3D kjerneprøver i form av CT-scan data sammen med konvolusjonelle nevrale nettverk(CNN) for å bygge modeller for prediksjon av resistivitet. En av de viktige ...