• Hva er en optimal dagligvarebeliggenhet? 

      Bugge, Rolf Erik (Master thesis, 2013)
      Det ble etablert totalt ca. 100 nye dagligvarebutikker i Norge i 2012, mens et større antall butikker ble nedlagt. Denne nedadgående trenden med færre butikker har pågått i en periode på 40-50 år. I Norge har det imidlertid ...