• Dynamisk gruppegenereringsapplikasjon i PHP 

      Bueie, Henning (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven omhandler utviklingen av en web-applikasjon, «Gruppegenerator», som gjør det mulig for forelesere å gruppere store studentgrupper i grupper på 2 til 8 studenter med utgangspunkt i hvilke studenter ...