• Acute kidney injury in COVID-19 patients in Intensive Care Unit 

   Aukland, Eirik Aasen (Master thesis, 2021)
   Introduksjon: COVID-19 kan lede til respirasjonssvikt, septisk sjokk og/eller multiorgansvikt. Blant kritisk syke pasienter med COVID-19 er akutt nyreskade (Acute Kidney Injury, AKI) en betydelig komplikasjon med en ...
  • Gir ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister økt risiko for alvorlig covid-19? 

   Aamodt, Anne Hege; Bjørk, Marte-Helene; Tronvik, Erling Andreas; Buanes, Eirik Alnes; Stovner, Lars Jacob; Atar, Dan (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Hypertensjon og diabetes mellitus er risikofaktorer for alvorlig covid-19. Det er blitt reist spørsmål om hvorvidt denne assosiasjonen er relatert til bruk av ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorblokkere.