• Havner som en driver for grønn skipsfart 

      Bruvik, Petter (Bachelor thesis, 2017)
      Denne oppgaven undersøker hvordan havner i Norge kan tilrettelegge for mer miljøvennlig nærsjøskipsfart. Dataen er samlet inn gjennom en distribusjon av et spørreskjema, og gjennom dybdeintervjuer med fire ulike havner. Havnene ...