• Produktforbedring i nettverk 

      Østdahl, Morten; Båtstad, Johnny Dahlen; Brustuen, Njål (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: Målet med denne oppgaven er å kartlegge i hvilken grad produktforbedring foregår i en bedrift som har sterke tilknytninger i et nettverk. For å besvare dette valgte vi å gå ut i fra et spesifikt produkt i en bedrift, ...