• USAs BASEIMPERIUM 

      Brurok, Eila Singsås (Bachelor thesis, 2019)
      Formålet med denne oppgaven er å svare på forskningsspørsmålet om det er umulig for USA, mer spesifikt President Trump å foreta en større tilbaketrekning av soldater. I oppgaven har jeg rettet fokuset mot basenettverket ...