• Mebostad B15 - Prosjektering av komplett VA-anlegg 

   Vimme, Jesper Andreas Oveland; Brunstad, Ludvik; Ringstad, Martin (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi prosjektert et komplett VA-anlegg for et regulert boligfelt i Bjugn kommune. Området er preget av et kupert terreng med mye fjell, som byr på utfordringer ved etablering av et VA-anlegg. Ved ...
  • Risikoforståelse av arbeid i tunnel 

   Andersen, Sofie; Brunstad, Ludvik (Master thesis, 2021)
   At ulike aktører opplever risiko forskjellig er helt naturlig, og hvordan individer eller organisasjoner forstår risiko preges av mange faktorer. På bakgrunn av dette er det i denne studien kartlagt, vurdert og evaluert ...