• Modellering av strømtransformatorer og verifikasjon i høystrømlab 

      Brun, Sindre Heimly (Master thesis, 2012)
      Rapporten omhandler magnetisk metning i beskyttende strømtransformatorer. Forståelsen av metning er viktig for å øke driftssikkerheten i kraftsystemet. En Arteche CTI-420 strømtransformator ble stilt til disposisjon under ...