• Interactive Digital Media - Second Screen 

      Brudeli, Jomar (Master thesis, 2019)
      Historiefortelling er et gammelt ritual som har utviklet seg sterkt gjennom århundrene. Fra malerier i huler til 3D-kino. Når ny teknologi dukker opp, tar det ikke lang tid før noen prøver å bruke den til underholdning ...