• Procedural Generation of Terrain and Roads 

      Brox, Øystein (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven undersøker mulighetene for prosessuell generering av terreng og veier gjennom a utnytte” primære komponenter”. En ”proof of concept” er implementert hvor terrenget består av kombinasjoner av bellkurve formede ...