• Mørketallsundersøkelsen ved NTNU 2018 

      Wangen, Gaute; Brodin, Even Østby; Skari, Bent Håkon; Berglind, Christopher (Research report, 2019)
      Formålet med denne rapporten er å undersøke sikkerhetssituasjonen på NTNU og avdekke urapporterte hendelser for å få et bedre beslutningsgrunnlag innenfor cybersikkerhet. Rapporten er utarbeidet av IT avdelingen ved Seksjon ...