• Effekten av matkrise. Flernivåanalyse av regimeendringer og aktørresponser 

      Brobakk, Jostein (Doktoravhandlinger ved NTNU;2018:397, Doctoral thesis, 2018)
      Sammendrag Norsk landbruk omtales ofte som en politisk næring på grunn sin høye reguleringsgrad, og fordi store deler av bøndenes inntekter kommer fra overføringer over statsbudsjettet. Sektoren preges av en rekke ...