• Oppførsel til momentbelastede knutepunkter for hulprofiler 

      Bringsvor, Thomas Voksøy (Master thesis, 2015)
      Et momentbelastet knutepunkt av hulprofil med påsveiset endeplate undersøkes med tanke på kapasitet og stivhet. Knutepunktet er festet med to skruer. For enkelhets skyld betraktes forbindelsen som en søylefot uten aksiallast. ...