• 3D NUMERISK MODELLERING AV DELER AV VANNVEGEN TIL TONSTAD KRAFTVERK 

      Brevik, Oddmund (Master thesis, 2013)
      Denne masteroppgåva handlar om bruk av numerisk modellering («Computational Fluid Dynamics», CFD) i høve til sandfang 3 ved Tonstad kraftverk. Oppgåva tek utgangspunkt i geometri og feltmålingar frå sandfanget. For å ...