• Katodisk beskyttelse i betongkonstruksjoner 

      Brevik, Martin (Bachelor thesis, 2020)
      Det fins mange studier som omhandler teorien bak katodisk beskyttelse i betongkonstruksjoner, som viser den elektrokjemiske delen. Katodisk beskyttelse er en metode som brukes for å forhindre eller stoppe korrosjon av ...