• BOOLEAN data type in MySQL 

      Brevik, Magnus; Willa, Lisa (Bachelor thesis, 2021)
      Boolean er en standard datatype i de fleste computerspråk som tar verdiene "true" (sann) og "false" (usann). Dette er representert på flere forskjellige måter, fra Java som bruker "true" og "false", til C og de fleste ...