• Sårtilheling av diabetiske fotsår i hjemmesykepleien 

      Bergli, Sandra Jordet; Brenden, Vilde (Bachelor thesis, 2020)
      Bakgrunn: 15-20% av personer med diabetes vil utvikle et diabetisk fotsår. Disse sårene er vanskelige å få til å gro på grunn av negative patologiske prosesser og betegnes derfor som et kronisk sår. For å få et diabetisk ...