• Om implementering av frekvenshopping i OpenBTS. 

      Bremseth, Morten (Master thesis, 2011)
      Denne Rapporten gir en forklaring på hva programvaredefinert radio er generelt. Den omtaler en konkret realisering ved hjelp av programvaren GNU Radio og den universale radioenheten USRP (Universal Software Radio Peripheral). ...