• Effektivitet og kost-nytte forhold av fysiske miljøtiltak i vassdrag 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Gabrielsen, Sven Erik; Postler, Christoph; Ugedal, Ola; Jensås, Jan Gunnar; Bremset, Gunnbjørn; Fjeldstad, Hans-Petter; Alfredsen, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
   Det er økt fokus på bedring av fysiske miljøforhold i vassdrag, og med dette har behovet for å kunne vurdere kostnader og nytte ved slike tiltak økt. Prinsippet om «positiv kost-nytte» legges eksempelvis til grunn ved ...
  • Migration and habitat use of the landlocked riverine Atlantic salmon Salmo salar småblank 

   Davidsen, Jan Grimsrud; Eikås, Linda; Hedger, Richard David; Thorstad, Eva Bonsak; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   “Småblank” is the only population of Atlantic salmon in Europe living its entire life in the river habitat without performing migrations to the sea or lakes. Home range size and habitat use were compared between an unregulated ...
  • Utfall av Trollheim kraftverk i juli 2008 - Effekter av fiskebestandene i Surna 

   Forseth, Torbjørn; Stickler, Morten; Ugedal, Ola; Sundt, Håkon; Bremset, Gunnbjørn; Linnansaari, Tommi; Hvidsten, Nils Arne; Harby, Atle; Bongard, Terje; Alfredsen, Knut (NINA Rapport;435, Research report, 2009)
   An accidental stop in the turbine in the Trollheim Hydropower Plant on 27th July 2008 caused a drop in downstream discharge in the River Surna from 21 to 3 m3/s during 100 min. River discharge was reestablished after ...
  • Vandringer og habitatbruk til småblank 

   Davidsen, Jan Grimsrud; Eikås, Linda; Hedger, Richard David; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Thorstad, Eva Bonsak; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;, Research report, 2018)
   Småblank er den eneste rent elvelevende laksen i Europa, og finnes kun i øvre deler av Nam-senvassdraget. Størrelsen på bestanden er ukjent, men det er grunn til at tro at bestandstettheten har gått ned siden 1950- tallet, ...