• Verdiskaping i totalentrepriser - Rollen til de prosjekterende 

      Bremdal, Jon Harald (Master thesis, 2017)
      Flere sentrale byggherrer i norsk bygg- og anleggsbransje prioriterer totalentreprise i sine prosjektgjennomføringer, samtidig som bransjen viser til årlig omsetningsvekst og nye investeringer. I kjølvannet av denne ...