• Stomi og mestring 

   Brekken, Sofie (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Stomi og mestring Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvordan sykepleier gjennom veiledning kan bidra til at pasienter mestrer sin stomi etter en stomioperasjon. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier, ...
  • Stomi og mestring 

   Brekken, Sofie (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Stomi og mestring Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvordan sykepleier gjennom veiledning kan bidra til at pasienter mestrer sin stomi etter en stomioperasjon. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier, ...