• The Supernatural Family - Fandom and Production 

      Brekke, Linn Victoria (Bachelor thesis, 2020)
      Selv om serien i seg selv er en interessant studie i utviklingen og utføringen av en TV-serie som har vokst til å bli en kult-serie, er formålet med denne oppgaven å se på fandomet rundt serien og hvordan skuespillere og ...