• fMRI i diagnostisering av ADHD 

      Storsveen, Eli Åse; Brekke, Ingvild Rydland (Bachelor thesis, 2013)
      NORSK: Problemstilling: fMRI i diagnostisering av ADHD: hvor langt har forskningen kommet? Hensikt: Sammenfatte noe av den litteraturen som eksisterer om temaet, for å prøve å skape en oversikt over hvor langt utviklingen ...