• Continuous Signed Distance Functions for 3D Vision 

   Haugo, Simen; Stahl, Annette; Brekke, Edmund (2017 International Conference on 3D Vision (3DV 2017);, Journal article, 2017)
   We explore the use of continuous signed distance functions as an object representation for 3D vision. Popularized in procedural computer graphics, this representation defines 3D objects as geometric primitives combined ...
  • Deep Learning-Based Multi-Camera Situational Awareness and Global Localization for Autonomous Ships 

   Opeide, Fredrik (Master thesis, 2019)
   Jeg presenterer design, implementasjon og testing av et ikke-driftende lokaliseringssystem i seks frihetsgrader for skip, basert på semantisk bildesegmentering ved bruk av et dypt neuralt nettverk. Kun skipsmonterte ...
  • LIDAR Extended Object Tracking of a Maritime Vessel Using an Ellipsoidal Contour Model 

   Ruud, Kristian Amundsen (Master thesis, 2018)
   Extended object tracking (EOT) have numerous applications and can be integrated in autonomous systems like self-driving cars or autonomous surface vehicles. These systems can be improved by using robust tracking algorithms ...
  • Lidar-Based SLAM for AUtonomous Ferry 

   Ødven, Marius Strand (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven gir en oversikt over eksisterende lidarbasert SLAM-metoder somkan passe til en autonom ferge, beskriver et datainnsamlingseksperiment ved hjelp aven halvskala prototype-ferge og presenterer ...
  • Object Detection in Maritime Environments 

   Grini, Simen Viken (Master thesis, 2019)
   Maskinlæringsmetoder basert pa konvolusjonelle nevrale nettverk (CNNs) har i senere år tatt over som den dominerende teknikken innenfor objektdeteksjon. Store forskningsressurser blir brukt på å utvikle dette feltet videre, ...
  • Simple Shapes for Localization and Mapping 

   Haugo, Simen (Master thesis, 2017)
   Inspired by a procedural scene modelling technique in computer graphics, we investigate the use of continuous signed distance functions to model objects as geometric primitives, transformed and combined with set operations ...
  • Uncertainty Management in a Scenario-Based MPC for Collision Avoidance 

   Tengesdal, Trym (Master thesis, 2019)
   Eit robust antikollisjonssystem er viktig for å sørge for sikker styring av autonome overflatefartøy. Dette antikollisjonssystemet er avhengig av eit påliteleg målfølgingssystem for å halde styr på hindringar i nærleiken. ...