• Innkjøp i Moen Verft AS. 

      Brekk, Johann Ludvig (Bachelor thesis, 2020)
      Temaet for oppgaven er innkjøp. Undersøker har inngått avtale med bedriften Moen-Gruppen AS om å skrive oppgaven rettet til dem. Moen-Gruppen AS vurderer om de skal gå til ansettelse av en innkjøper, eller ikke. Problemstillingen ...