• Spiseproblemer hos ungdommer med psykiske lidelser og i normalbefolkningen 

      Breivold, Hanna Sæverås; Bjerkreim, Hilde (Master thesis, 2016)
      Hensikt: Forekomst av spiseproblemer ble sammenlignet mellom ungdommer med psykiske lidelser (klinisk utvalg) og normalbefolkningen og på tvers av ulike diagnosegrupper (affektive lidelser, angstlidelser, hyperkinetiske ...