• DESIGN AV FREMTIDENS KUMLOKK 

   Breien, William Topper (Master thesis, 2014)
   Denne oppgavens mål har vært å utvikle et nytt design for kumlokk. Det nye designet skal være lettere enn utgangspunktet. Dette har blitt gjort ved hjelp av en iterativ designprosess, styrkeberegninger i Siemens NX 8, ...
  • Hurtig innsalting av sildefilet. Sommerprosjekt 2013 

   Breien, William Topper; Aursand, Ida Grong; Aursand, Marit (Research report, 2013)
   Rapporten beskriver forsøk med hurtig innsalting av sildefilet. Hurtig innsalting blir sett på som alternativ til dagens forlakingsprosess i produksjonen av marinert sild. Man ønsker å undersøke hvor raskt man kan oppnå 7 ...