• Analyse av fangst og redskapsskade 

      Bredsand, Truls Rise; Eriksen, Runar Fjeldstad; Rotset, Marius Kroken (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven omhandler forskjellige bunntyper og hvorvidt de har en innvirkning på redskapsskade, type fangst og mengder av fangst i fiskeri. Det har blitt samlet inn data, analysert og konkludert om det er en ...