• Reasoning with sequences of events in knowledge-intensive CBR 

      Brede, Tore (Master thesis, 2005)
      Denne oppgaven presenterer et rammeverk for representasjon av og resonnering med temporale data i CBR-systemet TrollCreek. Slik funksjonalitet vil forbedre TrollCreek s ytelse innenfor prediksjonsproblemer, det vil si: ...