• Pårørende til palliative barne 

      Bratterud, Ida; Stubberud, Kaja Jøstne (Bachelor thesis, 2021)
      Introduksjon: I Norge får omkring 200 barn og ungdom under 18 år kreft i løpet av et år. Dette utgjør 1 % av krefttilfellene i Norge. 20 % av barna som får kreft dør av sykdommen. Disse må gjennom en palliativ behandling ...