• Optimale Energisystemer for LNG-anlegg med CO2-fangst 

      Bratseth, Arne (Master thesis, 2008)
      Produksjon av LNG er en energikrevende prosess, spesielt på grunn av høyt kraftbehov for å gjøre naturgassen flytende. Utfordringer knyttet til utslipp av CO2 fra kraftproduserende enheter gjør det aktuelt å se på ...