• Ytre motivasjon og kontinuerlig forbedringsarbeid 

      Bråthen, Trine; Bratrud, Kristine (Bachelor thesis, 2013)
      NORSK: Formålet med denne bacheloroppgaven er å belyse om ytre motivasjon påvirker de ansattes forhold til å delta i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Dette har blitt diskutert ved bruk av data fra Ringnes Bryggeri, ...