• Foreldre til barn med nydiagnostisert diabetes type 1 

      Bratlien, Therese Lund; Fossum, Ine-Mari (Bachelor thesis, 2018)
      Hensikt: Hensikten med oppgaven var å finne ut hvilke opplevelser foreldre hadde når deres barn med nydiagnostisert diabetes type 1 ble innlagt på sykehus. Gjennom funnene i oppgaven ville vi tilegne oss informasjon om ...