• Algokomp - En utforskning av programmering som kreativ prosess med tilfeldighet som materiale 

   Bakheim, Sigmund (Bachelor thesis, 2021)
   Med denne rapporten ønsker jeg å beskrive teknisk utvikling og kreativ bruk av dataprogrammet Algokomp, som genererer komposisjoner automatisk gjennom tilfeldig utvalg av forhåndsbestemt lydmateriale. Arbeidet har i stor ...
  • Anvendelse av biologisk inspirerte metoder i musikk 

   Otteren, Per Kåre Hollund (Master thesis, 2006)
   Det eksisterer mange kjente metoder for å etterligne menneskelig tenkegang eller utøve kunstig intelligens. Et interessant anvendelsesområde for slike metoder er i musikken, siden dette er en kunstform uten klare regler ...
  • Anvendelse av biologisk inspirerte metoder i musikk 

   Otteren, Per Kåre Hollund (Master thesis, 2006)
   Det eksisterer mange kjente metoder for å etterligne menneskelig tenkegang eller utøve kunstig intelligens. Et interessant anvendelsesområde for slike metoder er i musikken, siden dette er en kunstform uten klare regler ...
  • Applications of Cross-Adaptive Audio Effects: Automatic Mixing, Live Performance and Everything in Between 

   Brandtsegg, Øyvind; Reiss, Joshua D. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This paper provides a systematic review of cross-adaptive audio effects and their applications. These effects extend the boundaries of traditional audio effects by potentially having many inputs and outputs, and deriving ...
  • A case study in learning spaces for physical-virtual two-campus interaction 

   Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum; Xambó, Anna; Brandtsegg, Øyvind (Journal article, 2019)
   In this paper we present results from our ongoing project Student Active Learning in a Two campus Organization(SALTO). This is funded as part of the Norwegian University of Science and Technology’s (NTNU) Teaching Excellence ...
  • Combining Deep Learning and Combinatorial Optimisation to Generate Four-Part Chorales 

   Kaspersen, Simen Kværneng (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven beskriver implementasjonen av en funksjonell prototype som består av et rekurrent neuralt nettverk og en branch-and-bound optimeringsalgoritme i konjunksjon for å generere musikk som tilretter seg ...
  • Effects of Restrictive Classification on Audio Source Separation Using Non-Negative Matrix Factorization 

   van der Meeren, Frode (Master thesis, 2020)
   En enkeltkanal kildesorteringsalgoritme ble implementert ved å bruke Python med Csound integrasjon. Algoritmen er baser på en ikke-negativ matrisefaktoriseringsmodell, som var konfigurert til å lære mønster i magnitude-spekteret ...
  • En utforskning av dynamisk musikk i videospill 

   Eid, Jon Fredrik (Bachelor thesis, 2021)
   Videospill er blitt en aktuell kulturaktivitet i vår samtid. I motsetning til andre medier følger ikke videospill en fastsatt tidslinje, og denne ikke-lineære tilstanden som spill utfolder seg i gjør at man må man tenke ...
  • Evolving artificial neural networks for cross-adaptive audio effects 

   Jordal, Iver (Master thesis, 2017)
   Cross-adaptive audio effects have many applications within music technology, including for automatic mixing and live music. Commonly used methods of signal analysis capture the acoustical and mathematical features of the ...
  • Hvorfor du som musiker bør vurdere TikTok 

   Kleive-Andersen, Teodor (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg det sosiale mediet TikTok, og hvorfor musikere bør vurdere å benytte seg av mediet til deres formål om å nå ut til publikum. Gjennom en kombinasjon av å observere andre brukere og å selv ...
  • An interface to an interface to an interface 

   Brandtsegg, Øyvind (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The paper relates some experiences from a recent production of orchestrating Conlon Nancarrow Piano Studies for performance on Pipe Organ. Reflections that surfaced during this work concerned the layered nature of interfaces, ...
  • Investigation of a Drum Controlled Cross-Adaptive Audio Effect for Live Performance 

   Brandtsegg, Øyvind; Reiss, Joshua; Sarkar, Saurjya (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Electronic music often uses dynamic and synchronized digital audio effects that cannot easily be recreated in live performances. Cross-adaptive effects provide a simple solution to such problems since they can use multiple ...
  • Laptop som musikkinstrument: Fortolkningsmessig fleksibilitet i musikkteknologisk praksis 

   Wallumrød, Peter (Master thesis, 2019)
   Interessen for laptopen som et musikkinstrument er i stadig vekst. Dette teknologiske verktøyet er riktignok ikke kun et instrument for musikk, men også for tekstredigering, regnskapsføring, regninger og mye mer. Laptopen ...
  • Live Convolution with time-Variant Impulse Response 

   Brandtsegg, Øyvind; Saue, Sigurd (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper describes methods for doing convolution of two live signals, without the need to load a time-invariant impulse response prior to the convolution process. It was developed in the context of creative live electronic ...
  • Live Convolution with Time-Varying Filters 

   Brandtsegg, Øyvind; Saue, Sigurd; Lazzarini, Victor (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The paper presents two new approaches to artefact-free real-time updates of the impulse response in convolution. Both approaches are based on incremental updates of the filter. This can be useful for several applications ...
  • NIME Prototyping in Teams: A Participatory Approach to Teaching Physical Computing 

   Xambo Sedo, Anna; Saue, Sigurd; Jensenius, Alexander Refsum; Støckert, Robin; Brandtsegg, Øyvind (Chapter, 2019)
   In this paper, we present a workshop of physical computing applied to NIME design based on science, technology, engineering, arts, and mathematics (STEAM) education. The workshop is designed for master students with ...
  • Oversettelse fra lyd til MIDI ved hjelp av spektralanalyse 

   Jensen, Hallvard (Bachelor thesis, 2021)
   MIDI brukes mye i moderne musikkproduksjon, men spilles som oftest inn ved hjelp av keyboard. Denne oppgaven ser nærmere på hvordan man kan bruke andre instrumenter til dette formålet ved å konvertere lydsignaler til MIDI. ...
  • The Shape of Concerts to Come 

   Westerhus, Stian Voldseth (Doctoral theses at NTNU;2021:80, Doctoral thesis, 2021)
   Sammendrag I Shape of Concerts to Come (SCC) har Stian Westerhus sett på forholdet mellom utøver og instrument, og hva bevisstheten rundt hvor musikk oppstår har å si for det å aktivt skape musikk og forstå kreative ...
  • {Shape: an adaptive musical interface that optimizes the correlation between gesture and sound 

   Brandtsegg, Øyvind; Tidemann, Axel (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The development of musical interfaces has moved from static to malleable, where the interaction mode can be designed by the user. However, the user still has to specify which input parameters to adjust, and inherently how ...
  • Software Architecture of the Algorithmic Music System ImproSculpt 

   Semb, Thor Arne Gald; Småge, Audun (Master thesis, 2006)
   This document investigates how real-time algorithmic music composition software constrains and shapes software architecture. To accomplish this, we have employed a method known as Action Research on the software system ...