• Parallellpublisering fra print til web 

      Brandsnes, Eivind; Helland, Julie Hagen; Rønning, Ole Christian (Bachelor thesis, 2008)
      NORSK: Bacheloroppgavens oppdragsgiver er Hamar Media AS og deres datter- selskaper Idé Trykk AS og React Solutions AS. Bedriftene ønsker å gjøre prosessen fra print til web mer effektiv og «tidsparende» for å kunne ...