• Hvilke opplevelser har etterlatte etter et selvmord? 

      Ytterli, Alette; Brandås, Mona Belsvik (Bachelor thesis, 2020)
      Bakgrunn: Hvert år berøres mellom 5000 og 6000 personer av selvmord. Til tross for økende fokus på forebygging av selvmord, ser vi lite om ivaretaking av etterlatte. Forskning viser at selvmord kan være en ekstremt belastende ...