• Fra innsatt til fagarbeider 

      Braaten-Jakobsen, Svend-Bertil (Master thesis, 2022)
      Dette er en masteravhandling som er en del av studiet Master i yrkesdidaktikk ved NTNU, og bygger på en studie ved et fengsel i Norge. Det er flere etater som jobber med og tett på de innsatte og et felles alle etatene ...