• Motivasjon til røykeslutt for pasienter med kronisk, obstruktiv lungesykdom 

      Børmark, Astrid Pauline Elliott; Brøto, Emma Roen (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn: Kronisk, obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en økende sykdom i befolkningen. Den viktigste årsaken til sykdommen er tobakksrøyk. Røykeslutt skal være det beste tiltaket for å forebygge forverring av sykdommen. For ...