• Testing av luftmedrivning på flomløp Follsjødammen 

      Brøste, Karoline Mittet (Master thesis, 2017)
      Formålet med masteroppgaven har vært å studere luftmedrivning i modellen av det lukkede flomløpet ved dam Follsjøen i Rindal kommune. Modellen er opprinnelig bygget for et modellforsøk av flomavledningskapasiteten, men er ...