• Kjønn på Kvinnemuseet 

      Brønlund, Marthe (Bachelor thesis, 2022)
      Denne oppgaven tar for seg hvordan Kvinnemuseet følger visjonen sin om å bidra til en samfunnsutvikling for både kvinner og menn, og hvordan de tar stilling til mangfold og inkludering innenfor kjønnsroller. For å sette ...