• Hvordan best møte og ivareta nære pårørende etter selvmord. 

   Bolstad, Ellen Mari (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn Når et menneske velger å ta sitt eget liv, sitter de etterlatte igjen med spørsmål, sorg og fortvilelse. Ambulansepersonell er ofte blant de første fra helsetjenesten som møter etterlatte etter en slik hendelse. ...
  • Hvordan best møte og ivareta nære pårørende i akutt fase etter selvmord. 

   Bolstad, Ellen Mari (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Bakgrunn Når et menneske velger å ta sitt eget liv, sitter de etterlatte igjen med spørsmål, sorg og fortvilelse. Ambulansepersonell er ofte blant de første fra helsetjenesten som møter etterlatte etter en slik ...
  • Mestring og livskvalitet hos ryggmargsskadde 

   Jensen, Daniel (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven er en litteraturstudie som har fokus på hvordan ryggmargsskadde pasienter kan med hjelp fra sykepleier klarer å mestre sin situasjon for å få økt livskvalitet. Dette er problemstillingen: "Hvordan kan man ...
  • Nær penger og pasienter Perspektiver på pasientens kår, sykepleie og nærhetsetikk når økonomisk rasjonalitet endrer sykehusdriften 

   Brænd, Jorunn Andrea (Doctoral thesis at NTNU;2014:281, Doctoral thesis, 2014)
   Nær penger og pasienter Perspektiver på pasientens kår, sykepleie og nærhetsetikk når økonomisk rasjonalitet endrer sykehusdriften Intervjuede sykepleiere og prester opplever at manglende effektivitet og svake kommun ...
  • Pasientomsorg i helsesystemers rammer 

   Bjugg, Synne Tennvassås (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Pasientomsorg i helsesystemers rammer Hensikt: Denne oppgaven vil se nærmere på hvordan ytre rammebetingelser påvirker nettopp sykepleieres arbeid i hjemmesykepleien, og derav pasientsikkerhet og kvalitet på omsorg. ...
  • På hvilken måte opplever pasienter med depresjon at fysisk aktivitet kan virke inn på hverdagen? 

   Rustad, Rebecca (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Bakgrunn: Det er stor forekomst av depresjon blant befolkningen, og det krever kunnskap om sykdommen og behandlingsalternativer. Fysisk aktivitet er en viktig del av god helse, og er anbefalt i behandlingen av ...
  • Sykepleiers relasjon med den ensomme eldre 

   Sundell, Amalie (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Sykepleiers relasjon med den ensomme eldre Hensikt: Undersøke forekomsten av ensomhet i hjemmesykepleien og hvordan sykepleier kan bruke sin relasjon med pasienten i den hensikt å dekke sosiale behov og dempe ...
  • Tidig identifiserig av sepsis 

   Gartland, Peder (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Tidlig identifisering av sepsis Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse kritiske aspekter ved sykepleieres kunnskap og arbeidsmetode knyttet til tidlig identifisering av sepsis. Problemstilling: Sykepleieres ...
  • Tidlig identifisering av sepsis 

   Gartland, Peder (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Tittel: Tidlig identifisering av sepsis Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse kritiske aspekter ved sykepleieres kunnskap og arbeidsmetode knyttet til tidlig identifisering av sepsis. Problemstilling: ...