• PD-testing av høytemperatur motorkabel 

      Brækken, Sylvi (Master thesis, 2017)
      Det er viktig å få testet kabler for partielle utladninger (PD), da partielle utladninger over tid kan skade kabelen og føre til gjennomslag. Hovedfokuset i denne masteroppgaven har vært å PD-teste motorkabler uten ytre ...