• Analyse av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Norge og Tyskland 

      Bråtun, Andreas; Hauso, Eirik Ramberg; Høyland, Marcus; Tran, Even Cang (Bachelor thesis, 2022)
      Kvinner har over mange år blitt en større del av arbeidsstyrken. Derfor har det innen både nasjonal og internasjonal forskning blitt stadig mer interesse for yrkesaktive kvinner. Følgelig har lik lønn mellom kjønnene blitt ...