• Verdsettelse av NorgesGruppen ASA 

      Bråten, Jonas Melby; Storsveen, Maren; Varan, Stian Juberg (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med oppgaven er å komme frem til en verdi av NorgesGruppens aksjer. NorgesGruppen trer frem som en betydelig aktør i det norske dagligvaremarkedet, med en markedsandel på 43,70 prosent i 2019. Selskapet har som ...