• Behaviour and Strength Prediction of reinforced Concrete Structures with Discontinuity Regions 

   Brå, Helge (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2004:11, Doctoral thesis, 2004)
   This report presents an analytical study on reinforced concrete members with disturbed stress and strain states which are mainly caused by geometrical irregularities and loading conditions. Finite element methods are used ...
  • Beregning av en betongelementbru 

   Pétursson, Andrés; Hermundsdal, Anders (Master thesis, 2015)
   Det er foretatt en dimensjonering av betongelementbrua Ny Klemetsrud bru etter gjeldende regelverk, med støtte fra Statens vegvesens håndbøker. Den består av betongelementer samt plasstøpt dekke. Formålet med oppgaven er ...
  • Betongkonstruksjoner med pålimt karbonfiberforsterkning 

   Bakkebø, Nicolas Oppheim; Larssen, Sondre Liavåg (Master thesis, 2015)
   Målet med denne oppgaven er å øke kunnskapen om karbonfiberforsterket betong, og utvikle et beregningsprogram til bruk ved dimensjonering. Det er vist fremgangsmåter for beregning av forsterkede tverrsnitt i bruksgrensetilstanden ...
  • D-regioner i betongbruer 

   Nordlid, Magnus Berntzen; Hagen, Bjørnar Fuglaamoen (Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven omhandler D-regioner i betongbruer. Rapporten fokuserer spesielt på bruk av stavmodellen i bruksgrensetilstand. Det er gjennomført et litteraturstudium av stavmodellen og beregninger for seks ulike ...