• Samhandlingsløsninger på hjemmekontor 

      Boudabous, Sawsen (Bachelor thesis, 2021)
      Sammendrag Det er økt sannsynlighet for fortsatt hjemmekontor etter at pandemien covid-19 er over. I tillegg har arbeidet i ulike sektor blitt basert på og avhengig av samarbeid, koordinering og kommunikasjon. Dermed har ...